vrijdag 24 januari 2014

Siurd van Aylva

Siurd van Aylva, de vader van Luts Sjoerdts van Aylva, was getrouwd met Sydts Watzesdr. van Walta.
Hij werd rond 1451 in Witmarsum geboren.
Zijn ouders waren Epo van Aylva en Ebel Juws Juwsma.

Uit: Nederlandsch Geslacht-Stam-en Wapen-Boek, waarin voorkomen de ..., Volume 1
 Door Abraham Ferwerda,Jacobus Kok

Siurd van Aylva te Schraard op de State Aylva. Was Opperhoofd van 't Friesche Leger voor Franeker, alwaar ze Hertog Georg van Saxen ingesloten hielden.
Gehuwd aan Sits Walta.
Hy is in 't jaar 1509, den 20 September, in eene grote watervloed, willende zijn Vee behouden, tegelyk met het zelve omgekomen. Hy heeft gehadt 9 kinderen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten