woensdag 10 juli 2013

Pyter Sydses en Feikjen Wybes

Pyter Sydses en Feikjen Wybes waren de ouders van Popkjen Pieters de Vries.
Feikje is op 8 juli 1806 in Lippenhuizen overleden. Ze was toen gehuwd en 71 jaar oud.

(Bron:
Tresoar
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Grietenij Opsterland, register van overledenen 1806-1811
Inventarisnr.: DTB 554
Op microfiche beschikbaar op de studiezaal)

Volgens http://www.doopsgezindsurhuisterveen.nl/naamlijst_leden_1730___1858.htm waren ze doopsgezind.
De ouders van Feikje waren Wybe Sytzes en Rixt Tedes.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten