vrijdag 12 juli 2013

Doop Wybe Sytses

Wybe Sytses was doopsgezind. Ik weet niet wanneer hij geboren is, maar hij is op 11 februari 1729 gedoopt in Surhuisterveen.
Volgens het lidmatenboek van Achtkarspelen werd hij samen met zus Trijntje gedoopt. Zijn vader was Sytse Wybes, die van beroep leraar was.

Bron:
Archief: Tresoar
Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Invnr. : 35 Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen, lidmaten 1722-1857
Wijzigingsdatum: 2-2-2011


Geen opmerkingen:

Een reactie posten